اختیارات مدیرعامل شرکت - وکیل ورشکستگی

  اختیارات-مدیرعامل-شرکت
  useradmin
  ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
  وکیل شرکتها
  260 بازدید

  اختیارات مدیرعامل شرکت 

   

  دانستن اختیارات مدیرعامل ، در زمره اساسی ترین مسائل مربوط به شرکتهاست. « مدیرعامل» کلمه ای است که همه ما بارها و بارها آنرا شنیده ایم . اما شاید آشنایی زیادی با معنا و مفهوم آن نداشته باشیم . ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

  عده ای ممکن است مدیرعامل را مترادف با خود شرکت بدانند . و یا اینکه او را «رئیس یا مالک شرکت » تلقی نمایند . ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

  می دانیم که شرکتها نیز همانند اشخاص حقیقی حق مالکیت دارند و می توانند دارای انواع اموال و حقوق مالی باشند. و می توانند آزادانه این اموال را خریداری نموده و به دیگران بفروشند.

  همچنین می توانند کلیه معاملاتی که توسط اشخاص حقیقی انجام می شود را نیز انجام دهند .

  و اساسا ذات و ماهیت تشکیل یک شرکت تجاری ، همین قابلیت خرید و فروش اموال است. ( اختیارات مدیرعامل )

  اما خود شرکت که نمی تواند این اقدامات را انجام دهد . و علی الاصول کلیه این خرید و فروش ها و اداره و مدیریت شرکت لزوما باید توسط اشخاص حقیقی انجام شود. .

  این اشخاص حقیقی اشخاصی هستند که از سوی شرکت دارای اذن و اختیار و سمت قانونی هستند .

  و بدیهی است که هر گونه قراردادی که از سوی افراد فاقد سمت قانونی انجام شود هیچ گونه اعتباری نخواهد داشت .

  در علم حقوق به این افراد  که از سوی شرکت اقدام به انجام و انعقاد قراردادها و معاملات می کنند ،

  و توسط مرجع ذیصلاح شرکت (یعنی مجمع عمومی) تعیین می شوند ، مدیر شرکت گفته می شود.

   

  هیات مدیره شرکت به چه اشخاصی گفته می شود؟

  هر شرکت حق دارد اشخاصی را برای اداره امورات خود تعیین نماید .

  تعداد این افراد در شرکتهای مختلف، یکسان نبوده و به اقتضای نوع شرکت ، این تعداد می تواند متفاوت باشد . ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

  مثلا در شرکتهای سهامی خاص که اکثر شرکتهای ثبت شده در کشور می باشند، تعداد مدیران نباید از 3 نفر کمتر باشد.

  و این 3 نفر حتما می بایست از بین سهامداران انتخاب شوند.

  به مجموع این افراد ، هیات مدیره شرکت گفته می شود و این اشخاص حق اداره شرکت و اتخاذ تصمیم در بسیاری از اموارت شرکت را خواهند داشت.

   

   هیات مدیره توسط چه مرجعی تعیین می شوند؟

  هیات مدیره شرکت لزوما می بایست توسط مجمع عمومی شرکت تعیین شوند.

  مجمع عمومی در شرکتهای سهامی دارای انواع مختلفی است که در قسمتهای دیگر این سایت در خصوص آن مطالبی درج خواهد شد.

  مجمع عمومی از اجتماع صاحبان سهام شرکت تشکیل می شود .

  که باید طبق اصول و تشریفات مندرج در قانون تجارت دعوت و تشکیل شود و کلیه حد نصابهای قانونی در این خصوص رعایت شود.

  پس از آنکه سهامداران در جلسه مجمع عمومی شرکت نمودند ، میتوانند افرادی که جهت سمت مدیریت کاندید شده اند را از طریق رای گیری جهت تصدی این سمتها انتخاب نمایند.  ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

   

  اختیارات-مدیر

  اختیارات-مدیر-در-شرکت

  مدیرعامل کیست ؟؟

  می دانیم که رکن اجرایی هر شرکت، هیات مدیره آن شرکت می باشد.

  در همین رابطه هیات با تعیین شخصی بعنوان مدیرعامل ، کلیه وظایف اجرایی خود را به اوتفویض می نمایند. 

  بنابراین مدیرعامل شخصی است که نماینده هیات مدیره و در واقع نماینده شرکت محسوب می شود .

  و انجام کلیه اقدامات اجرایی که برای اداره شرکت لازم است برعهده اوست. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

   

  مدیرعامل چگونه به این سمت گماشته می شود؟

  قانونگذار به هیات مدیره شرکت این اختیار را داده است که از بین خود و یا از خارج از شرکت ، شخصی را بعنوان مدیرعامل تعیین نماید.

  این شخص، باید یک شخص حقیقی باشد تا بتواند به وظایف قانونی خود عمل نماید. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

   

  چه مرجعی حق عزل مدیرعامل را دارد؟

  چون مرجعی که شخص مدیرعامل را تعیین و به این سمت منصوب نموده ، هیات مدیره شرکت می باشد،

  لذا همین هیات مدیره حق عزل مدیرعامل را دارد و هر زمان که بخواهد می تواند مدیرعامل را از سمت خود عزل نماید. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

   

  مدت زمان مدیریت شخص مدیرعامل به چه میزان است؟

  قانونگذار تصریح نموده است که اگر مدیرعامل از بین اشخاص هیات مدیره تعیین شده باشد ،

  طبیعتا دوره مدیریت عاملی وی نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر باشد .

  و از آنجایی که مجمع عمومی شرکت ، مدیران شرکت را عموما برای یک دوره 2 ساله انتخاب می نماید

  در صورتی که هیات مدیره از بین خود شخصی را بعنوان مدیرعامل انتخاب نمایند، مدت زمان مدیریت عاملی وی نمی تواند بیش از 2 سال باشد.

  .

  .

  آیا می توان بیش از یک نفر را بعنوان مدیرعامل انتخاب نمود؟

  از سیاق و عبارت ماده 124 قانون تجارت می توان استنباط نمود که می توان بیش از یک نفر را بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.

  البته این مساله به سیاستهای کلی شرکت بستگی دارد و در این باره الزام قانونی مبنی بر انتخاب بیش از یک نفر وجود ندارد. ( اختیارات مدیرعامل شرکت).

   

  آیا اشخاص حق دارند در دو شرکت بعنوان مدیرعامل انتخاب شوند؟

  توجه داشته باشید که اشخاص این حق را دارند که در هیات مدیره چندین شرکت ، قبول سمت نمایند .

  اما این سمتها فقط می تواند در قالب اعضای عادی هیات مدیره و یا رئیس هیات مدیره باشد ولی حق ندارند همزمان در بیش از یک شرکت بعنوان مدیرعامل قبول سمت نمایند.

  به عبارت دیگر قبول سمتهای هیات مدیره، محدودیتی ندارد اما قبول سمت مدیریت عاملی، فقط در یک شرکت امکان پذیر است.

   

  اختیارات-مدیرعامل

  اختیارات-مدیرعامل-شرکتها

  حدود اختیارات مدیرعامل شرکت چقدر است؟

  میدانیم که مدیر یک شرکت بودن حتما به این معنا نیست که شخص حق داشته باشد از طرف شرکت ، هر نوع اقدامی که بخواهد را انجام دهد.

  و طبیعی است که نماینده بودن اعضای هیات مدیره از سوی شرکت ، محدودیتهای قانونی دارد. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

  در این رابطه باید بین  « اختیارات هیات مدیره » و « اختیارات مدیرعامل » تفاوت قائل شد.

  با این توضیح که مطابق ماده 118 قانون تجارت ، هیات مدیره دارای اختیارات وسیعی از طرف شرکت می باشند .

  و تنها محدودیتی که در این باره وجود دارد آن است که اقدامات ایشان نمی تواند بر خلاف موضوع شرکت باشد.

  و همچنین نمی توانند در موضوعاتی که در صلاحیت مجامع عمومی است دخالتی نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند. ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

   

  اما اختیارات مدیرعامل اندکی متفاوت است

    با این توضیح که از آنجایی که مدیرعامل را هیات مدیره به این سمت تعیین می نماید ، بنابراین به تجویز ماده 124 و 125 قانون تجارت نیز اختیارات مدیرعامل را هیات مدیره تعیین می نماید.

  ماده 124 اشعار می دارد: « هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختبارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند . »

  و ماده 125 اشعار می دارد که: «مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد»

  بنابراین مدیرعامل می‌تواند در چارچوب اساسنامه شرکت و اختیاراتی که هیات‌مدیره به‌طور رسمی و علنی به وی اعطا کرده‌، قراردادهایی را امضا کند،

  برای شرکت تعهداتی را به ‌وجود بیاورد و در ارتباط با امورات مختلف شرکت اتخاذ تصمیم کند.

  از سوی دیگر بدیهی است دو مورد محدودیتی که برای هیات مدیره ذکر شد ،

  ( مبنی بر اینکه تصمیمات آنها بر خلاف موضوع شرکت نباشد و از اختیارات خاص مجمع عمومی نیز نباشد) شامل مدیرعامل هم می شود.

  همچنین باید گفت که آن دسته از موضوعاتی که فقط و فقط هیات مدیره می توانند در خصوص آن تصمیم گیری نمایند نیز از حدود اختیارات مدیرعامل خارج است .

  مثلا انتخاب رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره و اجازه دریافت وام و تسهیلات و غیره ( اختیارات مدیرعامل شرکت )

   

  آیا مدیرعامل حق دارد همزمان رئیس هیات مدیره شرکت نیز باشد؟

  قانونگذار برای این که شخص به طور همزمان دو سمت از سمتهای مدیریت شرکت را بر عهده گیرد یک شرط اساسی در نظر گرفته است.

  در ماده 124 آمده است که در صورتی که سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی موافقت خود را بر این امر اعلام نمایند ، میتوان یک نفر را هم بعنوان رئیس هیات مدیره و هم بعنوام مدیرعامل شرکت انتخاب نمود.

   

  نکات کلیدی مربوط به مدیرعامل

  نکته اول:

  اگر تشریفات قانونی مربوط به انتخاب مدیرعامل به درستی رعایت نشده باشد ،

  آیا اقدامات و تصمیمات او در مقابل اشخاص ثالث ( بیرون از شرکت ) دارای اعتبار قانونی است؟

  در پاسخ به این سوال باید گفت که ماده 135 قانون تجارت در این بار تعیین تکلیف کرده است. ( اختیارات مدیرعامل )

  این ماده به صراحت عنون داشته است که اگر شرکت در مقام تعیین و نصب مدیرعامل ، تشیفات قانونی را رعایت ننماید، این مساله و این نقیصه هیچ گونه ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد .

  و نمی توان به بهانه اینکه تشریفات مربوطه رعایت نشده ، تصمیمات و اقداماتی که چنین مدیرعاملی اتخاذ نموده را در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار دانست .

  مثلا قانونگذار اجازه نداده است که افراد ورشکسته بعنوان مدیر شرکت تعیین شوند.

  حال اگر شرکت بر خلاف این تکیلف قانونی، شخصی که رای ورشکستگی وی صادر شده است را به سمت مدیرعاملی شرکت منصوب نماید ،

  و این مدیر به نمایندگی از طرف شرکت معاملاتی با اشخاص ثالث انجام داده باشد ، کلیه این معاملات صحیح و دارای اعتبار قانونی خواهد بود

  و اشخاص ثالث دراین بار از حمایت قانونی برخوردار می باشند .

  در واقع اشتباهات شرکت در تعیین مدیر خود، نباید بتواند حق اشخاص ثالث را تضییع نماید و هیچ گونه ارتباطی به آنها ندارد.

  پس نتیجتا اینکه قانونگذار کلیه معاملات آن مدیر در قبال اشخاص ثالث را صحیح و دارای اثر تلقی خواهد کرد و کلیه آثار آن معاملات بر علیه شرکت جریان خواهد داشت.

   

  نکته دوم:

  کلیه مدیران شرکت اعم از اعضای هیات مدیره و نیز مدیرعامل ، فقط و فقط حق دارند که از اختیارات خود در حدود موضوع فعالیت شرکت استفاده نمایند .

  بنابراین در صورتی که مدیران و صاحبان امضای شرکت ، درباره موضوعاتی که خارج از حدود موضوع شرکت می باشد ، مبادرت به عقد قرارداد کند ؛

  شخصیت حقوقی شرکت در قبال قرارداد منعقده ؛ فاقد مسوولیت است و اساسا این قرارداد علیه شرکت قابل استناد نیست و تنها مدیر مسوول جبران خسارات است .

   

  با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مسائل مربوط به شرکتها ، اختیارات مدیرعامل شرکت ها می باشد ، لذا برای دریافت هر گونه مشاوره حضوری و نیز  مشاوره تلفنی در خصوص اختیارات مدیرعامل شرکت، با وکلای دفتر حقوقی علیرضا نوری در  ارتباط باشید.  ضمنا می توانید از طریق آیدی alireza.nori.lawyer@ و یا هشتگ #با_ما_وکیل_خود_باشید ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  وکیل-ورشکستگی

  علی-رضا-نوری-وکیل

  _____

  نظرات مشتریان

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

  تماس با ما

  درباره ما

  دفتر وکالت علی رضا نوری با اتکا بر عنایات خداوند منان و با تمرکز بر اصولی همچون صداقت، حاکمیت قانون و اخلاق، آگاهی بخشی و امانتداری، در سال 90 در اصفهان شروع به کار نمود.

  وکلا این دفتر به منظور ارائه خدمات مطلوب تر و بهتر و با توجه به نیازهای موکلین خود، و اعتقاد به دفاع از حقیقت و پاسداری از حقوق موکلین  اقدام به قبول وکالت و ارائه خدمات تخصصی مینمایند.

  کپی رایت @ www.aisudesign.ir

  قوانین سایت_____حفظ حریم خصوصی